Latest Blogposts

Vuurlopen Is Voor Groot Én Klein - Alles Kits!

Vuurlopen wordt sinds duizenden jaren over de hele wereld door alle lagen van de bevolking gedaan. En niet alleen voor volwassenen, ook voor kinderen levert het deelnemen aan een vuurloop keer op keer zichtbare resultaten op. In onze vuurloop workshops ervaren zij heel concreet dat iets niet doen even o.k. en even krachtig is als iets wel doen. Ze leren intunen op zichzelf en vanuit die afstemming keuzes te maken. Hiermee krijgen zij een boost aan zelfvertrouwen.

Onder kinderen is de 'peer pressure' al jong groot, wat ik in mijn werk als logopedist in het speciaal onderwijs jarenlang heb gezien. Als je geen Nike's  - of welk willekeurig ander merk - draagt, hoor je er niet bij, bijvoorbeeld. Een kind gaat dan vaak maar mee met de groep, uit angst dat nee zeggen betekent: er niet -meer- bijhoren. Dat brengt een hoop frustraties en onderdrukte emoties teweeg, die vroeg of laat ergens een uitweg zoeken, met alle gevolgen vandien.

Onze innerlijke stem overrulen wordt vaak al vroeg aangeleerd. Kinderen moeten liefst sociaal gewenst gedrag laten zien.''Geef tante even een handje''. Kind: Nee, dat wil ik niet. ''Kom op, geef tante even een handje (met de uitleg ''Dat hoort zo'' of ''Dat is netjes''). Nee!, zegt het kind. Uiteindelijk wordt tegen wil en dank toch vaak het handje gegeven.

Natuurlijk is leren groeten een onderdeel van de opvoeding, maar hoe zou het zijn - en gelukkig gebeurt dit ook - aan het kind te vragen waarom het dat op dat moment niet wil? En het kind vervolgens de ruimte te geven dat 't tante (even) niet aardig vindt, zich verlegen voelt, of aan te geven dat er iets anders speelt. We leren al jong dat het niet altijd o.k. is om te uiten wat binnen in ons leeft. En jong geleerd... Zouden niet veel brokken in de wereld kunnen worden voorkomen of opgelost als we gewoonweg mogen zijn wie we zijn?

Bij de vuurloop leren deelnemers het belang van oprecht en in het moment afstemmen op zichzelf en op elkaar door te ervaren. Vuurlopen geeft zowel individuele winst als winst in samenwerken, bijvoorbeeld in bedrijfsteams die gaan fuseren en zich moeten aanpassen, maar die ook hun eigenheid willen behouden. Bij kinderen werkt dit hetzelfde: vanuit hun eigenheid en uniek-zijn leren zij hun focus gebruiken, aandacht vergroten en samenwerken vanuit waardering voor zichzelf en anderen.

Stel je voor dat kinderen niet hoeven op te groeien met de ballast, waarmee veel volwassenen worstelen om los te laten? Hoe anders zou onze wereld er uitzien als kinderen blakend van zelfvertrouwen hun plek in de maatschappij vinden en gezond om leren gaan met de uitdagingen die zij tegenkomen? De vuurloop biedt ze zo'n wereld in het klein en helpt ze bouwen aan een stevig fundament: in zichzelf en met elkaar.

Lees hier de ervaring van moeder en schrijfster Sylvia Peters, die dit jaar samen met haar zoon van tien deelnam en het artikel 'Girl On Fire' schreef als inzending voor het dagblad Metro.


Meer over

0 reacties op “Vuurlopen Is Voor Groot Én Klein - Alles Kits!

Plaats een reactie


*